Asian Fusion Society is Our Future Vision

활동사진

  • > 활동사진
  • > 활동소식
2018 명사초청 통일간담회 및 송년의 밤


▲ 2018 명사초청 통일간담회 전경
 
 
▲ 2018 명사초청 통일간담회 전경
 
 
▲ 2018 명사초청 통일간담회 전경
 
 
▲ 인사말 : 동북아공동체연구재단 이사장
 
 
▲ 특강 : 전유택 평양과기대 총장

 
▲ 사회 : 김재효 북방경제정책연구원 원장
 
 
▲ 질의응답
 
 
▲ 질의응답
 
 
 
 
▲ 감사패 전달 : 송혜경 한국의정신과문화알리기회 상임이사
 
 
 ▲ 임회원 및 참석자 단체사진
 
 
▲ 간담회 후 뒷풀이 (2018 송년모임)